WhatsApp Chat: +91-9012145657          +91-9012145657,           info@agrataxitour.com    agrataxitour@gmail.com                  

Duration
03 Days / 2 Nights

DAYS 1 : AGRA
Visit Taj Mahal, Agra Fort and Overnight Stay In Hotel.

DAYS 2 : FATEHPUR SIKRI , GOKUL
Buland Darwaza , Badshahi Darwaza , Dargah Hazrat Shaikh Salim Chishti , Jodha Mahal , Akbar Mahal , Panch Mahal , Diwan - e - Khan , Diwan - e - Aam, House Of Yashoda Mata , Baldau Mandir then Overnight Stay in Hotel in Vrindavan.

DAYS 3 : MATHURA , VRINDAVAN
Govind Mandir , Prem Mandir , ISKON Mandir , Bihari Ji Mandir , Chatikra Vaishno Devi Mandir, Shri Krishan Janambhumi, Nand Gaon, Barsaana (Home Of Radha Ji), Goverdhan.

Enquiry Now for Best Deals